Personal branding

Badanie. Analizujemy dotychczasowy wizerunek jednostki.

Komunikacja. Projektujemy komunikację, której celem jest stworzenie docelowego wizerunku.

Doradztwo. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem wizerunkowym.

Opinia. Dbamy o kształtowanie opinii w mediach.

Kontakt z mediami. Pełnimy funkcję rzecznika prasowego za pomocą działań media relations.

Tożsamość. Zarządzamy tożsamością w mediach społecznościowych.

Obserwacja. Monitorujemy treści dotyczące klienta.

Dzięki nam wykreujesz świadomy i spójny wizerunek, który zapewni Ci pozycję eksperta w branży.