PR produktu

Analiza. Badamy rynek, analizujemy obecny wizerunek oraz styl komunikacji.

Zmiana. Jeśli to konieczne zmieniamy nawyki Twoich konsumentów.

Launch. Skutecznie wprowadzamy Twój produkt na rynek.

Trendsetterzy. Pozyskujemy przychylność liderów opinii.

Product placement. Skutecznie lokujemy Twój produkt w mediach.

Przywiązanie. Wszystko po to, aby podjęte przez nas działania zbudowały markę, którą pokochają konsumenci.

Podejmowane przez nas działania służą profesjonalnemu budowaniu świadomości produktu, marki i usług.