CSR

Analiza. Badamy rynek i działania konkurencji.

Komunikacja. Projektujemy komunikację firmy z uwzględnieniem interesów środowiska, w którym funkcjonuje.

Możliwości. Przekonujemy o możliwości realizacji interesów marki przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań otoczenia.

Strategia. Prowadzimy skuteczną strategię „win-win”.

Działanie. Planujemy akcje charytatywne.

Sponsoring. Zajmujemy się sponsoringiem wydarzeń kulturalnych.

Działania, które uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) służą budowaniu pozytywnego wizerunku w otoczeniu, w którym działasz. Inwestycja w ochronę środowiska i interesy społeczne to inwestycja w reputację marki.