INTER Polska

INTER Polska S.A. to towarzystwo ubezpieczeń, które wchodzi w skład grupy INTER Polska. Oferta towarzystwa obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe dla firm i klientów indywidulanych.

Dla firmy INTER Polska S.A. prowadziliśmy działania obejmujące budowanie strategii komunikacji ze środowiskiem medycznym, PR marki, PR wybranych produktów oraz działania media relations.

  • Bez budżetu reklamowego dotarliśmy do blisko 35 000 lekarzy, co stanowi 25% wszystkich lekarzy w Polsce,

  • Nagraliśmy 12 podcastów, które stanowią materiał dydaktyczny na warsztatach, wykładach, stronie www i studiach dla managerów służby zdrowia,

  • Artykuły tworzone na potrzeby INTER Polski były publikowane w ogólnopolskich dziennikach takich jak "Gazeta Prawna", "Dziennik Ubezpieczeniowy", "Gazeta Ubezpieczeniowa" i "Rzeczpospolita",

  • Wysłaliśmy ponad 50 000 wiadomości e-mail do lekarzy,

  • Przebadaliśmy 200 lekarzy pod kątem znajomości rynku ubezpieczeń,

  • Pozyskaliśmy prelegentów na seminaria.

 

Więcej na temat INTER Polska na stronie www.interpolska.pl