Komunikacja wewnętrzna

Wiedza. Wiemy jak organizować komunikację wewnętrzną, w jaki sposób budować relacje z pracownikami i rozpoznawać kluczowe potrzeby managerów.

Identyfikacja. Rozpoznajemy grupę docelową i kanały przekazywania informacji.

Diagnozowanie. Badamy trudności w przepływie informacji, problemy komunikacyjne między pracownikami a kadrą zarządzającą, przeprowadzamy szczegółowy audyt.

Działanie. Tworzymy komunikaty i politykę informacyjną.

Współpraca. Kładziemy nacisk na współpracę poszczególnych działów w firmie.

Informacje. Dbamy, by osoby związane z firmą otrzymały właściwe, kompletne i rzetelne informacje w odpowiednim czasie.

Kreacja. Budujemy pozytywne nastawienie pracowników do organizacji, współpracowników i przełożonych oraz mobilizujemy do wypełniania zadań.