Marketing sportowy

Kreowanie. Pracujemy nad wizerunkiem medialnym sportowca.

Zarządzanie. Kierujemy karierą sportową.

Negocjacje. Zapewniamy najlepsze warunki współpracy.

Finanse. Pozyskujemy sponsorów.

Media. Współpracujemy z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.

Obserwacja. Monitorujemy treści dotyczące klienta.