Nota prawna

Agencja HealthThink public relations udostępnia na stronie www.healththink.pl chronione prawem autorskim materiały, w tym artykuły prasowe, logotypy, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio oraz video.

HealthThink public relations, udostępniając na stronie www.healththink.pl treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z strony www.healththink.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej noty oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.