PAM Center

PAM Center jest wyspecjalizowaną jednostką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, która poprzez organizację profesjonalnych studiów i szkoleń pomaga rozwijać kompetencje niezbędne liderom nowoczesnej gospodarki. PAM Center swój unikalny polsko-amerykański charakter zawdzięcza prowadzonej od 1995 roku współpracy z jedną z najlepszych szkół biznesu w USA – R.H. Smith School of Business, University of Maryland.

Do zadań agencji należy prowadzenie kompleksowych działań promocyjnych i wizerunkowych w mediach ogólnoinformacyjnych, branżowych oraz społecznościowych dla nowego programu studiów podyplomowych „Zarządzanie apteką”.

  • Wysłaliśmy blisko 10 000 wiadomości e-mail dotyczących studiów podyplomowych „Zarządzanie apteką”, celów programu nauczania oraz benefitów dla studentów,
  • Dotarliśmy do 50 grup farmaceutycznych w mediach społecznościowych,
  • Działania media relations zaowocowały poinformowaniem ponad 25 000 farmaceutów o możliwości poszerzenia swoich kompetencji dzięki nowemu programowi studiów podyplomowych „Zarządzanie apteką”,
  • Nawiązaliśmy kontakt z czołowymi stowarzyszeniami, izbami oraz związkami z branży farmaceutycznej.