Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii uczestniczy w pracach nad nowym systemem kształcenia fizjoterapeutów w Polsce oraz nad opracowaniem standardów Świadczeń Usług Medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii bierze także udział w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą, prowadząc tym samym prace w celu podniesienia pozycji polskiej fizjoterapii wśród innych dziedzin medycznych.

Zakres usług agencji obejmuje:

  • prowadzenie działań wizerunkowych w mediach medycznych i ogólnoinformacyjnych,
  • copywriting,
  • działania media relations.